Nằm mộng thấy bức tường báo hiệu điều gì sắp xảy đến với bạn?

new Nằm mộng thấy bức tường báo hiệu điều gì sắp xảy đến với bạn? Bột Tẩy Uế chính hiệu, sản phẩm không thể thiếu của mọi nhà !!!

hanghiem Nằm mộng thấy bức tường báo hiệu điều gì sắp xảy đến với bạn?

Cảnh đi quanh tường là biểu hiện cho sự bế tắc hoặc tù túng không có hướng giải quyết. Tuy nhiên khi bắt gặp hình ảnh bức tường trong giấc mộng thì lại là điềm báo cho sự thịnh vượng.

images1 Nằm mộng thấy bức tường báo hiệu điều gì sắp xảy đến với bạn?
mộng thấy đứng dưới chân tường

Bạn mộng thấy mình đứng và người vợ dưới chân tường, đây là điềm báo vui mừng, bởi tiên báo bạn sắp được thăng chức.

mộng cạy đất dưới chân tường

Giấc mộng này báo hiệu trong thời gian tới, có thể gia đình bạn sẽ thay đổi chỗ ở.

Nếu bạn nằm mộng thấy mình núp đằng sau một bức tường, điều này cho thấy rằng bạn cảm thấy xấu hổ trong việc thừa nhận tình cảm trong lòng mình. Giấc mộng này còn là điềm báo trong chuyện cưới xin cần xem ngay cuoi hỏi cẩn thận.

mộng thấy cảnh đi quanh tường là biểu hiện cho sự bế tắc hoặc tù túng. Nhưng nếu gặp hình ảnh đó trong giấc mộng thì bạn nên vui mừng vì đó là điềm báo cho sự thịnh vượng.

300x250 holy Nằm mộng thấy bức tường báo hiệu điều gì sắp xảy đến với bạn?

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mua Hang Online