bát trạch

Tìm hiểu ý nghĩa của các hướng đối với ngôi nhà

Tìm hiểu ý nghĩa của các hướng đối với ngôi nhà Trong khoa học phong thủy, bản thân mỗi hướng trong bát quái lại có nội dung và ý nghĩa riêng.

Chọn hướng cho bếp và cổng trong khoa học phong thủy

Chọn hướng cho bếp và cổng trong khoa học phong thủy Dựa trên những lý luận về niên mệnh, phái Bát Trạch quan niệm hướng cổng chính và bếp phải phù hợp với niên mệnh Đông, Tây của chủ nhà. Như vậy, mỗi người đều có 4 sự lựa chọn cho hướng nhà mình

khoa học phong thủy xác định vị trí tốt xấu của ngôi nhà

khoa học phong thủy xác định vị trí tốt xấu của ngôi nhà Về tổng thể, các phái khoa học phong thủy đều quan niệm “sơn quản nhân đinh, thủy quản tài”. Do đó phương pháp luận đoán, tăng vượng khí và thủy pháp của một công trình kiến trúc (âm trạch, hoặc dương trạch) khá tương đồng

Tầm quan trọng của cửa chính và bếp trong gia đình

Tầm quan trọng của cửa chính và bếp trong gia đình Theo quan niệm của phái Bát Trạch trong khoa học phong thủy, các yếu tố Long và Thủy chỉ có giá trị tham khảo nhất định, nhân tố coi trọng nhất là cửa chính và bếp của mỗi gia đình.

Xác định hướng nhà tốt

Xác định hướng nhà tốt Không có ngày nào tốt với tất cả mọi người, cũng không có hướng nhà tốt hoặc xấu với tất cả mọi người. Cơ sở để chọn hướng nhà theo khoa học phong thủy là âm dương ngũ hành.

Hướng cổng chính và hướng bếp rất quan trọng đối với ngôi nhà

Hướng cổng chính và hướng bếp rất quan trọng đối với ngôi nhà Dựa trên những lý luận về niên mệnh, phái Bát Trạch quan niệm hướng cổng chính và bếp phải phù hợp với niên mệnh Đông, Tây của chủ nhà. Như vậy, mỗi người đều có 4 sự lựa chọn cho hướng nhà mình Để nhấn mạnh yếu tố cổng chính và bếp của nhà ở, phái Bát Trạch nhận định cổng là khí thần (thần quản khí), còn
Mua Hang Online