kinh dịch

Chọn hướng nhà theo âm dương ngũ hành

Chọn hướng nhà theo âm dương ngũ hành Không có ngày nào tốt với tất cả mọi người, cũng không có hướng nhà tốt hoặc xấu với tất cả mọi người. Cơ sở để chọn hướng nhà theo khoa học phong thủy là âm dương ngũ hành. Âm dương ngũ hành có tính biện chứng, trong âm có dương, trong dương có âm, mầm dương ở trong âm và mầm âm có sẵn trong dương.

Tìm hiểu ý nghĩa của các hướng đối với ngôi nhà

Tìm hiểu ý nghĩa của các hướng đối với ngôi nhà Trong khoa học phong thủy, bản thân mỗi hướng trong bát quái lại có nội dung và ý nghĩa riêng.
Mua Hang Online