vị trí tụ tài

Quầy thu ngân nên đặt ở vị trí tụ tài để tăng cường tiền bạc

Quầy thu ngân là nơi thu tiền về cho nhà hàng nên theo khoa học phong thủy, cần đặt ở bên cửa Bạch Hổ, là bên tĩnh. Thông thường, công việc làm ăn của nhà hàng, quán bar được phản ánh ban đầu qua việc quan sát quầy thu ngân

Quầy thu ngân phải được đặt tại vị trí tụ tài

Quầy thu ngân phải được đặt tại vị trí tụ tài Thông thường, công việc làm ăn của nhà hàng, quán bar được phản ánh ban đầu qua việc quan sát quầy thu ngân. Vì thế, quầy phải được đặt tại vị trí tụ tài, nơi tĩnh, không động, không bị xung
Mua Hang Online